Info over PV

Steun voor zonnepanelen - premies en groenestroomcertificaten

De plaatsing van zonnepanelen wordt in Vlaanderen op verschillende manieren financieel aangemoedigd. U vindt hieronder een kort overzicht van de steunmaatregelen.


Groenestroomcertificaten van de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid levert productiesteun voor elektriciteit uit fotovoltaïsche zonnepanelen onder de vorm van een groenestroomcertificaat. Per x aantal kWh elektriciteit die opgewekt wordt met deze zonnepanelen ontvangt u als eigenaar een groenestroomcertificaat. Elk groenestroomcertificaat kan vervolgens bij uw netbeheerder ingeruild worden tegen een bepaald bedrag.

Premies van provincies of gemeenten

Een aantal gemeenten en provincies geven een premie voor de installatie van zonnepanelen.

Meer informatie op www.energiesparen.be.


Energiewinstcalculators

Met de energiewinstcalculators van de Vlaamse overheid kan u berekenen op hoeveel tijd u een investering in energiebesparing kan terugverdienen.

Top