Infrabel zoekt installateurs zonnepanelen

PV op spoorwegbermen – kwalificatie installateurs

wist-je-datInfabel

Deze zomer lanceert Infrabel een project voor het plaatsen van PV-installaties op bermen langsheen het spoor. Infrabel zal het bestek voor dit project bezorgen aan de leveranciers die door Infrabel gekwalificeerd zijn. In deze nieuwsflits vatten we voor u samen hoe u zich als bedrijf kan laten kwalificeren door Infrabel.


In 2017 begint Infrabel met de installatie en exploitatie van zonnepanelen op de zuidgeoriënteerde bermen van de HSL Leuven – Luik, langs de E40. Op het traject tussen Bierbeek en Hoegaarden zijn er 7 zones die daarvoor in aanmerking komen. In totaal is er ongeveer 87.000 m² beschikbaar waarop naar schatting 50.000m² zonnepanelen kunnen geplaatst worden. Deze zomer zal Infrabel het bestek voor de loten 1 en 2 van het project versturen naar de gekwalificeerde installateurs. Om het bestek voor dit project te kunnen ontvangen, dienen installateurs gekwalificeerd te zijn als leverancier voor Infrabel.
Kwalificatieprocedure.

De kwalificatieprocedure duurt ongeveer 2 à 3 maanden en is kosteloos. Kandidaten kunnen op elk moment hun kandidatuur indienen. Er worden 2 kwalificatieniveaus voorzien. De kandidaat kan voor beide categorieën zijn kandidatuur indienen.
1) Categorie 1: betreft projecten voor de installatie van 15 kWp ≤ ≥ 150 kWp
2) Categorie 2: betreft projecten voor de installatie van >150 kWp

Stappen in de kwalificatieprocedure:
1) Kandidaten dienen een kwalificatiedossier in te dienen bij Infrabel bestaande uit een vragenlijst, bijlages en referenties (zie bijlages 1 en 2 hieronder):

- De kandidaten dienen een vragenlijst in te vullen met algemene informatie over het bedrijf, praktische inlichtingen, juridische en financiële gegevens en kwaliteitsbeheer. Opgelet, vraag 6,7 en 8 van de vragenlijst moeten niet beantwoord worden.
- De kandidaten dienen minstens de volgende documenten aan de aanvraag toe te voegen:
uittreksel uit het handelsregister, een organigram van het bedrijf, de oprichtingsakte van het bedrijf en een kopie van behaalde certificaten of een kwaliteitshandboek.
- De kandidaten dienen aan te tonen dat ze ervaring hebben in dergelijke projecten en voor de
financiering ervan kunnen instaan. Infrabel vraag minstens 3 referenties.


2) Infrabel kan bijkomende inlichtingen vragen indien het dossier niet volledig is. Indien het dossier volledig is, zal Infrabel de kandidaat verwittigen dat zijn kwalificatiedossier verder inhoudelijk zal worden onderzocht.


3) Uiterlijk 2 maanden na de mededeling dat het dossier inhoudelijk zal worden onderzocht, zal Infrabel de kandidaat ervan op de hoogte brengen dat hij (niet) gekwalificeerd is of dat het kwalificatieproces verdergezet wordt.


Volgende stappen
Deze zomer zal Infrabel het bestek voor de loten 1 en 2 van het project versturen naar de gekwalificeerde installateurs. De andere loten zullen in 2018 worden aanbesteed.
Meer informatie en bronnen:
- Infrabel - Vragen in verband met de kwalificatieprocedure kunnen steeds per mail gesteld worden aan
kwalificaties@infrabel.be

 

  • Bijlage 1: De technische bepaling (T-10-I) met betrekking tot het ontwikkelen van parken met zonnepanelen op het patrimonium van Infrabel
  • Bijlage 2: De administratieve bepaling Y15. Dit is en meer algemeen document met betrekking tot de kwalificatieprocedure en bevat de vragenlijst die door de leverancier moet worden ingevuld. Opgelet: vragen 6, 7 en 8 moeten niet beantwoord worden. Zie hiervoor de technische bepaling.
  • Bijlage 3: korte beschrijving van het project

 

Bron: PV Vlaanderen; Nieuwsflits 2017/06

Top