EU streeft naar 32 procent duurzame energie in 2030 Vorige Naar overzicht Volgende

14-06-2018

Europe

In de onderhandelingen tussen de Europese Raad, het Parlement en de Commissie is donderdag het streefcijfer overeengekomen om het aandeel van hernieuwbare energie in het totale energieverbruik tegen 2030 32 procent te laten bedragen. De overeenkomst voorziet ook in een herziening en een mogelijke verdere verhoging in 2023. Er zijn ook verschillende vereenvoudigingen voor kleine installaties voor hernieuwbare energie overeengekomen, met name de afschaffing van de vergoedingen voor het eigen verbruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dit wordt gezien als een belangrijke beslissing, vooral voor de toepassing van PV-systemen.

Tot nu toe was het streefcijfer voor het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het energieverbruik in de hele EU 27 procent, op dit moment is dat ongeveer 17 procent. Het Europees Parlement had zich uitgesproken voor een verhoging tot 35 procent, terwijl met name de Duitse minister van Economische Zaken en Energie, Peter Altmaier, had gepleit voor 30 procent; een hogere doelstelling zou onrealistisch zijn. Tijdens een bijeenkomst van de EU-ministers van Energie op maandag hadden verscheidene lidstaten zich echter uitgesproken voor een hoger streefcijfer.

Dit betekent dat een ander onderdeel van het pakket "Schone energie voor alle Europeanen" geacht wordt te zijn aangenomen. Volgens de Commissie zullen het Parlement en de Raad "in de komende maanden" hun definitieve goedkeuring geven. De richtlijn kan dan in werking treden en moet binnen 18 maanden door de lidstaten in nationaal recht worden omgezet.

Terwijl de directeur-generaal van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA), Adnan Z. Amin, het besluit verwelkomde als een consolidatie van "Europa's positie in de voorhoede van de wereldwijde energietransformatie", waren milieu- en klimaatbeschermers teleurgesteld. Het Brussels Klimaat Netwerk bijvoorbeeld verklaarde dat er "veel meer ambitie" nodig was om het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren.

© PHOTON

Top