Visie

Grid Parity Concepts Europe bvba, in het kort GPC Europe, is een vakgroothandel in Solar-, E-charging-, Storage - en Lighting Solutions. Sinds 2005 voorziet GPC Europe technische firma’s en installateurs van een compleet gamma aan kwalitatieve fotovoltaïsche producten. Onze visie is groene energieoplossingen voor iedereen toegankelijk te maken om op die manier bij te dragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Verder streven we een duurzame relatie na bij zowel onze klanten als leveranciers. Dit uit zich in een stabiele klantenportefeuille en een aanbod van topproducten. Wij zijn dan ook de geschikte tussenschakel tussen onze klanten en de fabrikant.

Daarnaast volgen we de vernieuwingen in de markt op zoals bv. Enphase micro-omvormers waarvan GPC Europe Europees distributeur is. Ook ecologische producten zoals laadpalen, batterijsystemen en LED-technologie van o.a. Teco behoren tot ons productassortiment.

GPC Europe wenst zijn rol als sterke speler zowel op de lokale markt als op de Europese markt te vervullen.
Daarom blijven wij inzetten op onze sterke punten zoals
- Klant centraal
- Compleet productaanbod
- Excellente service
- Ruime voorraad
- Flexibele werking
- Korte leveringstermijnen
- High-Quality producten
- Technische ondersteuning
- Sterke logistiek
- Gebruiksvriendelijke webshop voor professionelen : www.gpceurope.com

Top