Nieuws

Vlaanderen bereikt mijlpaal van 400.000 installaties met zonnepanelen

16% Vlaamse woningen heeft zonnepanelen

Vlaanderen heeft in de maand augustus 2019 zijn 400.000e zonnestroominstallatie verwelkomd. Per eind augustus 2019 staat de teller op 404.307 zonnepaneelsystemen. Dat meldt persbureau Belga.

Belga heeft de installatiecijfers opgevraagd bij Vlaams minister van Energie Lydia Peeters. De officiële publicatie van het Vlaamse Energie Agentschap (VEA) laat nog op zich wachten (red. de laatste officiële cijfers van VEA bevatten het aantal zonnepaneelsystemen per eind juni).

Op schema
Minister Peeters stelt tegenover Belga dat 'Vlaanderen op schema zit om haar doelstellingen op het vlak van zonneproductie te halen'. Peeters: 'Vorig jaar maakten we een behoorlijke inhaalbeweging en haalden we onze doelstelling ruimschoots. Het lijkt ons op basis van deze cijfers dus ook haalbaar om onze doelstelling voor 2019 te behalen.'

Bron: solarmagazine


Woonsurvey Vlaanderen: 16 procent Vlaamse woningen heeft zonnepanelen

16% Vlaamse woningen heeft zonnepanelen

16 procent van de woningen in Vlaanderen is uitgerust met zonnepanelen. Dat blijkt uit de Woonsurvey 2018 die opgesteld is in opdracht van het Agentschap wonen-Vlaanderen en opgesteld door het Steunpunt Wonen.

Na de Woonsurvey 2005 en het Grote Woononderzoek (GWO) 2013 is de Woonsurvey 2018 de derde grootschalige bevraging in Vlaanderen specifiek over wonen. Ongeveer 3.000 respondenten van evenzoveel huishoudens – koop en huur – zijn geïnterviewd.

In 2018 bestond het Vlaamse woningaanbod (red. het patrimonium) voor 72 procent uit koopwoningen, 19 procent uit private huurwoningen eigenaar-bewoners en 7 procent uit sociale huurwoningen.

Zonne-energie dominante opwekker
16 procent van het Vlaamse woningpatrimonium is uitgerust met een systeem dat via zonne-energie, windenergie of bio-energie de woning volledig of gedeeltelijk voorziet van energie. Deze woningen maken voornamelijk gebruik van zonne-energie: 98 procent van de woningen met een systeem van hernieuwbare energie heeft een systeem dat via zonne-energie werkt (red. oftewel 15,68 procent) en 2 procent heeft een systeem dat via wind- of bio-energie werkt. Opvallend is volgens de survey dat de toename van het plaatsen van zonnepanelen ondanks het afbouwen van de groenestroomcertificaten sinds de vorige enquête niet is afgenomen.

Isolatie
De isolatiegraad van de Vlaamse woningen nam toe. Isolerend glas, dakisolatie, muurisolatie, leidingisolatie en vloerisolatie komen significant meer voor in 2018 dan in 2013. Vrijwel alle Vlaamse woningen, te weten 96 procent, hebben anno 2018 isolerend glas. Het aandeel woningen met dakisolatie nam toe van 78 naar 86 procent, het aandeel met muurisolatie van 56 procent naar 64 procent en het aandeel woningen met vloerisolatie steeg van 40 naar 47 procent.

Bron: solarmagazine


Akkoord digitale meter definitief: ook Vlaams parlement stemt in met behoud van 15 jaar voordeel voor eigenaren zonnepanelen

Akkoord digitale meter definitief: ook Vlaams parlement stemt in met behoud van 15 jaar voordeel voor eigenaren zonnepanelen

Na de commissie Energie heeft ook het voltallige Vlaams Parlement ingestemd met het akkoord voor de digitale meter. Daarmee behouden eigenaren van zonnepanelen 15 jaar voordeel van de terugdraaiende teller.

De zonnepaneeleigenaren krijgen bij de ingebruikname van de digitale meter namelijk de kans om te kiezen voor het bestaande systeem met terugdraaiende teller of het nieuwe systeem van de Vlaamse energieregulator VREG, dat enkel rekening houdt met de stroom die van het elektriciteitsnet wordt gehaald.

Het ontwerpdecreet ‘Digitale meter’ is in het Vlaams parlement zonder enige tegenstem aangenomen. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: ‘Nu kunnen we eindelijk tot actie overgaan: vanaf 1 juli kan de uitrol van de digitale meters beginnen. Prosumenten behouden daarbij minstens het rendement van een terugdraaiende teller, zoals de Vlaamse regering ook beloofd had.’

Het ontwerpdecreet ‘Digitale meter’ werd vorig jaar, op 29 juni 2018, al goedgekeurd. Sindsdien lag het ter goedkeuring in het Vlaams parlement. Belangrijk was nog om de 15 jaar garantie op het voordeel van de terugdraaiende teller te concretiseren. Die garantie kwam er dankzij de amendementen die 3 Vlaamse parlementsleden indienden en die de prosumenten de gewenste keuze geven.

De plaatsing van de digitale meter gaat van start op 1 juli 2019 en wordt uitgevoerd door de distributienetbeheerder Fluvius (red. die begin dit jaar ontstond uit de fusie van Eandis en Infrax). Eerst komen de zonnepaneleneigenaren aan de beurt, de (ver)nieuwbouwwoningen, mensen met defecte meters of budgetmeters. Daarna volgt de rest van Vlaanderen. Peeters schat dat de uitrol van de digitale meters in 2034 afgerond zal zijn.

Kiezen tussen 2 systemen
De zonnepaneeleigenaren krijgen bij de ingebruikname van de digitale meter namelijk de kans om te kiezen voor het bestaande systeem met terugdraaiende teller of het nieuwe systeem van de Vlaamse energieregulator VREG, dat enkel rekening houdt met de stroom die van het elektriciteitsnet wordt gehaald.

Terugleververgoeding
Bij het nieuwe systeem van VREG worden nettarieven in rekening gebracht voor stroom die mensen effectief van het net afnemen. Dit is voordeliger voor prosumenten die overdag meer thuis zijn en hun opgewekte zonne-energie dan ook meteen verbruiken. Mensen die kiezen voor het huidige systeem, kunnen overigens op elk moment overgaan naar de nieuwe optie die uitgewerkt werd door de onafhankelijke regulator.

Vanaf 2021 maakt Vlaanderen bovendien een ‘terugleververgoeding’ mogelijk: prosumenten die het teveel aan opgewekte stroom op het distributienet zetten, zullen daarvoor een vergoeding kunnen krijgen. Wie vandaag de dag al zonnepanelen heeft en dus 15 jaar recht heeft op het voordeel van een terugdraaiende teller, kan op elk moment overschakelen naar deze nieuwe terugleververgoeding.

Verkiezingen
De VREG meldde afgelopen maand al  dat 60 procent van de inwoners van Vlaanderen die zonnepanelen heeft – zogenaamde prosumenten – minder zal betalen als zij gebruik gaan maken van een slimme meter. In Vlaanderen begint dit jaar de uitrol van digitale elektriciteits- en gasmeters. Tegen eind 2022 moet 1 op de 3 huishoudens zijn uitgerust met de nieuwe energiemeters. Bram Claeys van ODE/PV-Vlaanderen deed in de december 2018-editie van Solar Magazine nog een oproep aan de regering om nog voor de Vlaamse verkiezingen op 26 mei 2019 een akkoord te bereiken.

Dat akkoord is nu bereikt doordat het Vlaams parlement groen licht heeft gegeven voor het ontwerpdecreet ‘Digitale meter’. Dit ontwerpdecreet van de Vlaamse regering garandeert het voordeel van een terugdraaiende teller bij zonnepanelen gedurende 15 jaar. De amendementen op dit decreet verankeren nu deze garantie en zorgen ervoor dat zonnepaneleneigenaars hun rendement behouden en zelfs kunnen verbeteren (red. zie onderstaande visuals).

Prosumenten
Energieminister Lydia Peeters: ‘De Vlaamse regering houdt woord: de uitrol van de digitale meter kan van start gaan zoals gepland én prosumenten die dat willen, behouden het voordeel van een terugdraaiende teller gedurende 15 jaar, ook voor de distributienettarieven. Daarnaast hebben ze een tweede optie om te kiezen voor het voorstel dat de VREG uitwerkte indien dit hen meer voordelen biedt, wat het geval is voor prosumenten die veel opgewekte energie direct verbruiken. Tijdens de afgelopen maanden werd er intensief gewerkt om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Dit heeft er nu toe geleid dat we een mooi compensatiemechanisme voor prosumenten kunnen voorleggen dat aan ieders verzuchtingen tegemoetkomt.’


Bron: solarmagazine


Europa installeerde 11 gigawattpiek zonnepanelen in 2018, Nederland in top 3

Europa installeerde 11 GWp zonnepanelen in 2018

De Europese koepelorganisatie SolarPower Europe meldt dat er in Europa in 2018 11 gigawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd is. Nederland staat na Duitsland en Turkije op de derde plaats in de top 3.

Een jaar eerder werd namelijk 9,2 gigawattpiek aan zonnepanelen verwelkomd. Dat betekent een toename van 36 procent ten opzichte van 2017. Duitsland is nog altijd de marktleider met een nieuw geïnstalleerd pv-vermogen van 2,96 gigawattpiek ten opzichte van 1,76 gigawattpiek een jaar eerder. Turkije zag de markt krimpen van 2,59 naar 1,64 gigawattpiek, maar staat nog altijd op de tweede plaats. Nederland is een snelle stijger met een afgezet vermogen van 1,4 gigawattpiek volgens SolarPower Europe. Dat is goed voor de derde plek in de Europese rangorde.

Walburga Hemetsberger, chief executive officer van SolarPower Europe, is content met de marktcijfers: 'Het is goed om te zien dat Europa de zonne-energie weer volledig omarmt. Nu zonne-energie de meest populaire energiebron is onder burgers in de Europese Unie, en de kostenbesparingen blijven voortduren, staan ​​we nog maar aan het begin van een lange opwaartse trend voor zonne-energie in Europa.'

Aurélie Beauvais, beleidsdirecteur van SolarPower Europe, merkt op: 'We zullen de komende 2 jaar een zeer sterke vraag naar zonne-energie in Europa zien. De belangrijkste redenen zijn de EU 2020-doelstellingen, waar veel lidstaten zullen kiezen voor goedkope zonne-energie om aan hun verplichtingen te voldoen. De EU heeft bovendien haar huiswerk gemaakt - door de importheffingen op zonnepanelen te schrappen en door een zeer positief kader voor zonne-energie te creëren via het Clean Energy Package. Nu is het belangrijk dat de EU-lidstaten de juiste nationale klimaat- en energieplannen afdwingen om de groei te ondersteunen.'


Bron: solarmagazine


Vlaamse energieregulator (VREG): 60 procent van eigenaren zonnepanelen betaalt minder met slimme meter

Slimme meter

De Vlaamse energieregulator VREG meldt dat 60 procent van de inwoners van Vlaanderen die zonnepanelen heeft - zogenaamde prosumenten - minder zal betalen als zij gebruik gaan maken van een slimme meter.

In Vlaanderen begint in 2019 de uitrol van digitale elektriciteits- en gasmeters. Tegen eind 2022 moet 1 op de 3 huishoudens zijn uitgerust met de nieuwe energiemeters. De totale uitrol zal circa 15 jaar duren. Vlaanderen werkt momenteel hard aan het afronden van de exacte vervangingsplannen. Voormalig minister Bart Tommelein stelde afgelopen zomer nog dat het plaatsen van slimme meters bij eigenaren van zonnepanelen geen prioriteit heeft, omdat nog niet duidelijk is wat er met het rendement gebeurt als zonnepaneeleigenaren een slimme meter krijgen.

De VREG heeft sinds enkele maanden een online simulator waarmee prosumenten de gevolgen kunnen inschatten van de uitrol van de digitale meter op basis van de huidige ontwerpregelgeving. Die voorziet in een compensatiemechanisme van 15 jaar voor alle onderdelen van de elektriciteitsfactuur; met uitzondering van de nettarieven. Er werden al meer dan 27.000 simulaties uitgevoerd. Ook gezinnen die zonnepanelen overwegen, kunnen via de simulator een goed inzicht krijgen in hun businesscase. Uit de tienduizenden simulaties blijkt dat 60 procent van de prosumenten met een digitale meter minder zal betalen dan nu het geval is bij het huidige prosumententarief. Voor de 40 procent die meer betaalt, geldt dat het nadeel voor het grootste deel van deze groep beperkt blijft tot enkele euro’s per maand. Door in te zetten op meer zelfconsumptie kan ook de groep van 40 procent de elektriciteitsfactuur volgens VREG verlagen.
Bron: solarmagazine
Raadpleeg de online simulator


GPC Europe werd verkozen tot "TOP PV Supplier"

EUPD Seal

Met fierheid melden we dat GPC Europe in een bevraging aan PV-installateurs, uitgevoerd door EUPD Research, verkozen werd tot “Top PV Supplier”. Een mooie erkenning door onze klanten voor onze klantgerichte aanpak en een stimulans om het nog beter toe doen!

 


Standpunten of meningen in de nieuwsberichten geven niet noodzakelijk die van GPC Europe weer.  GPC Europe levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal GPC Europe de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Verdere bepalingen zie "gebruiksvoorwaarden"