Subsidies en premies

PV Subsidie aanvragen - RESCert certificaat

Vereisten

✔  Installatie moet geplaatst of gevalideerd zijn door een aannemer met het RESCert certificaat.

 • - Geplaatst of gevalideerd: de installateur kan zelf een RESCert certificaat bezitten OF de installatie kan gekeurd worden door een keuringsinstantie die bezit over een RESCert certificaat.
  - Wanneer de installateur NIET beschikt over een RESCert certificaat, kan er beroep gedaan worden op een keuringsinstantie die wel een RESCert certificaat bezit.
  !! Voor nieuwbouwwoningen bestaat er geen subsidie, dus is er ook geen nood voor een RESCert certificaat !!

✔  De geplaatste panelen moet binnen de 3 maanden na de indienstname bij netbeheerder (Fluvius) aangemeld zijn.

✔  De premie moet binnen de 3 maanden na de indienstname worden ingediend.

 

 

Verschillende instanties die RESCert aanbieden

Instantie Telefoon E-mail
Energie Academy                          0494.92.43.28                   omer@all-consult.be
Vives-Zuid 056.26.41.20 pieter.tack@vives.be
Thomas More Campus Geel 014.56.21.34 kce@thomasmore.be
SpaceConnect 0474.27.77.37 info@spaceconnect.com
Syntra West    
Syntra Limburg 011.30.32.00  
Syntra Midden-Vlaanderen 078.15.71.58 info@syntra-mvl.be

Info en voorwaarden

 


Subsidie voor batterijen

Vereisten

✔ Premie voor thuisbatterij geldt alleen voor (natuurlijke) personen, NIET voor organisaties of vennootschappen.

Bedrag van de premie:

- De subsidie bedraagt €300 voor 0 tot 6 kWh tot en met 31/12/2021

- De subsidie bedraagt €250 voor 6 tot 9 kWh tot en met 31/12/2021

- De subsidie mag maximum €2550 bedragen tot max 40% van het factuurbedrag incl. BTW tot en met 31/12/2021

- Voor meer info over de evolutie van de prijzen: Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij voor zelf opgewekte energie | Vlaanderen.be

 

✔ U kunt de aanvraag doen wanneer de thuisbatterij geplaatst, aangemeld en goedgekeurd werd.

Bij de vernieuwde premie worden enkel volledige aanvragen behandeld en moet er dus binnen de 6 maanden na eindfactuur een aanvraag ingediend zijn.
     Voor aanvragen vanaf 1 april 2021 tot en met 31 december 2021 wordt er een uitzondering voorzien waarbij aanvragen ingediend kunnen worden tot uiterlijk 9 maanden na de factuurdatum of de datum waarom het leasecontract is gesloten.

✔ Als uw ingediende dossier volledig is (en dus alle nodige documenten werden bijgevoegd), dan volgt normaal gezien de uitbetaling binnen de 4 maanden na indiening.

✔ Batterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen en moet zijn geplaatst door een elektrotechnisch installateur
      (Nacebelcode: 43.211).

 
Batterijsysteem moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben.


 


Retroactieve investeringspremie

Het Grondwettelijk Hof vernietigde het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Het arrest werd op 1 maart 2021 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het verdwijnen van de terugdraaiende teller betekent voor een groot aantal investeerders een financieel verlies. De Vlaamse Regering gaf op vrijdag 9 juli 2021 haar definitieve goedkeuring aan de  retroactieve investeringspremie voor eigenaars van zonnepanelen die hun investering tot op heden nog onvoldoende konden terugverdienen.
Eveneens op vrijdag 9 juli 2021 gaf de Vlaamse Regering haar tweede principiële goedkeuring om voor eigenaars van warmtepompen als hoofdverwarming in combinatie met zonnepanelen, bovenop de retroactieve premie voor de zonnepanelen, een bijkomende premie te voorzien. Ook voor eigenaars van microwarmte-krachtinstallaties en kleine windturbines is een retroactieve premie in voorbereiding.

Voorwaarden

U hebt al een digitale meter

 Installatie heeft maximaal omvormervermogen ≤ 10kVA.

 Installatie is in dienst genomen (datum AREI-keuringsverslag) van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020.

 Installatie beschikt over een digitale meter

 Installatie is aangesloten op het net en is in staat hierop elektriciteit te injecteren en heeft dit ook gedurende de laatste 12 maanden uitgevoerd.

 U had op 1 maart 2021 de voordelen van de terugdraaiende teller: stroom op het net zetten en meter kon terugdraaien.

 Installatie is aangemeld bij de netbeheerder en dit uiterlijk op 1 oktober 2021.

 Premieaanvraag online indienen bij netbeheerder (Fluvius) uiterlijk 6 maanden na plaatsing digitale meter. (vb. plaatsing voor 20/07/21 --> aanvraag uiterlijk op 18/01/2022 indienen)

 Eigenaar / gebruiker van de installatie heeft de netbeheerder vanaf 1 januari 2025 voor plaatsing digitale meter niet de toegang geweigerd tot de ruimte waar de meter staat.

U hebt nog GEEN digitale meter

 Eigenaars van zonnepanelen die nog een klassieke meter hebben en hun installatie in dienst hebben genomen voor eind 2020, verliezen hun terugdraaiende teller pas wanneer hun klassieke meter vervangen wordt door een digitale meter en zullen tot dan geen gevolgen ondervinden. De Vlaamse Overheid heeft beslist dat zonnepaneleneigenaars een digitale meter krijgen volgens de normale uitrolplanning. Die zal geografisch verlopen, dus gemeente per gemeente, straat per straat.
Eigenaars van zonnepanelen die nog geen digitale meter hebben, moeten hun premieaanvraag uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter en uiterlijk op 31 december 2025 indienen. De installatie van een digitale meter in Vlaanderen wordt sowieso uitgevoerd ten laatste tegen 1 juli 2029.

  • Deze doelgroep kan tot 1 januari 2025 zonder gevolg voor de retroactieve premie aan Fluvius laten weten dat ze nog geen digitale meter willen.
   Dit geldt uiteraard niet voor eigenaars van zonnepanelen in dienst genomen na 31 december 2020 en zij die al 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben gehad, bij een technisch defect van de klassieke ferrarrismeter of als er omwille van technische redenen een digitale meter geplaatst wordt.
  • Als u vervroegd vrijwillig een digitale meter wilt laten installeren, dan kunt u de plaatsing van de digitale meter bij Fluvius aanvragen. De retroactieve investeringspremie wordt met 100 euro verhoogd voor eigenaars van zonnepanelen - in dienst genomen vóór 2021 - die zelf een digitale meter aanvragen.

Bedrag

De eenmalige ‘retroactieve investeringspremie’ garandeert een rendement van 5% op de gemiddelde investering.

De  retroactieve investeringspremie voor eigenaars van zonnepanelen die in 2021 al beschikken over een digitale meter, vertrekt van deze eenheidsbedragen (in euro per kWp). Het eenheidsbedrag hangt af van het jaar van indienstname van de zonnepanelen en van het jaar waarin de vervanging van de klassieke Ferrarismeter door de digitale meter gebeurt: 

 

Jaar van indienstname zonnepanelen

 

 

2006

 

2013

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Eenheidsbedrag in euro per kWp  in 2021

140

 

12

 

289

383

436

382

348

336

327

 

Bonus

Wie zonnepanelen heeft geplaatst vóór 2021 en tussen 19 juli 2021 en 31 december 2023 zelf een digitale meter aanvraagt, heeft recht op een bonus van 100 euro, bovenop de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen. U hoeft daarvoor niets te doen. In de aanvraagmodule van Fluvius voor de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen, houdt Fluvius rekening met uw aanvraag van de digitale meter. In de e-mail waarin Fluvius aangeeft dat ze uw dossier goedkeuren, zal u het bedrag voor de bonus apart zien staan.

 


Premie voor slimme sturing warmtepomp, elektrische boiler en accumulatieverwarming

Er werd een finale goedkeuring gegeven voor een nieuwe premie om accumulatieverwarming, elektrische boilers en warmtepompen automatisch aan te sturen, voor zover deze investering in 2021 of 2022 gebeurt. Het bedrag hiervoor bedraagt maximum 50% van de factuur, met een maximum van 400 euro. Dergelijke investeringen kunnen het rendement van de PV-installatie en het batterijsysteem verhogen.

Het apparaat waarvoor u deze premie kan aanvragen kan de bestaande apparatuur bij accumulatieverwarming, elektrische boilers en warmtepompen sturen om het eigenverbruik in bijna-real time te verhogen, elektrische belastingen te verschuiven naar perioden waarin er een overvloed aan elektriciteit wordt geproduceerd of het energieverbruik van de afnemer te verminderen.

Per EAN-code kan maximaal één premie worden toegekend.

 

  


Fiscaal voordeel bij plaatsen laadpaal

Tegen 2026 moeten alle bedrijfswagens broeikasgasvrij zijn, daarvoor zullen ook meer laadpalen nodig zijn. Om dit te stimuleren gaat vanaf 1 september 2021 een belastingvermindering in voor nieuwe laadinfrastructuren. Het voorstel werd reeds door de ministerraad goedgekeurd, maar moet nog goedgekeurd worden door het parlement en gepubliceerd worden in het staatsblad. Het zal daarna wel retroactief worden toegepast vanaf 1 september 2021.

1. Particulieren

Vanaf 1 september 2021 tot 31 augustus 2024 kan men voor aankoop en plaatsing van een laadstation bij particulieren (zowel voor eigenaars als huurders) een belastingvermindering voor je investering krijgen.
De belastingvermindering voor particulieren zal stelselmatig afbouwen in de tijd:

✔ Tussen 1 september 2021 en 31 december 2022: belastingvermindering 45%.

✔ In 2023 daalt dit tot 30%.

✔ In 2024 daalt dit tot 15%.

Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend (en waarop deze dus wordt berekend), is beperkt tot 1500 euro per laadpaal en per belastingplichtige.

Voorwaarden

✔ Het laadstation moet intelligent zijn (laadtijd en laadvermogen kunnen aangestuurd worden door energiebeheerssysteem).

✔ Er mag enkel gebruik gemaakt worden van groene stroom. Dit kan op basis van 100% groene stroom contracten of door eigen hernieuwbare energie (of een mix van beiden).

2. Ondernemingen

Ondernemingen die investering in publiek toegankelijke laadstations kunnen tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 rekenen op verhoogde kostenaftrek. De kostenaftrek wordt afgebouwd:

✔  Tussen 01/09/2021 en 31/12/2022: aftrekpercentage van 200%

✔  Tussen 01/01/2023 en 31/08/2024: aftrekpercentage van 150%

Voorwaarden 

✔ Laadinfrastructuur moet vrij toegankelijk zijn voor derden (ofwel tijdens normale openingstijden ofwel buiten de normale openingstijden)

✔ Ondernemingen die een elektrisch laadstation voor vrachtwagens installeren kunnen ook van een verhoogde investeringsaftrek gebruik maken.
Deze bedraagt 35% in 2023, 29,5% in 2024, 24% in 2025, 18,5% in 2026 en 13,5% in 2027.


Retroactieve investeringspremie voor warmtepompen & microwarmte-krachtinstallaties

Vrijdag 10 september, keurde de Vlaamse Regering de eerder aangekondigde retroactieve investeringspremies voor warmtepompen, microwarmte-krachtinstallaties en kleine windmolens goed. Dat gebeurde op voorstel van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.
Dat initiatief werd genomen na het wegvallen van de terugdraaiende teller door het arrest van het Grondwettelijk Hof. Voor gezinnen met een warmtepomp was dat immers een nog grotere tegenslag. Wie aan de voorwaarden voldoet en over een digitale meter beschikt, kan vanaf 1 oktober 2021 via de website van Fluvius een aanvraag indienen. 

In juli werd het premieloket van Fluvius geopend voor de eerste en grootste groep onder hen: de eigenaars van zonnepanelen. Meer dan 53.000 van de ongeveer 70.000 eigenaars met zonnepanelen en een digitale meter, vroegen ondertussen de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen al aan. 

Vanaf 1 oktober kunnen de eigenaars van warmtepompen in combinatie met zonnepanelen een bijkomende premie aanvragen.

Ook eigenaars van microwarmte-krachtinstallaties en eigenaars van kleine windturbines kunnen vanaf dan een premie-aanvraag indienen. 

Wie aan de voorwaarden voldoet en al over een digitale meter beschikt, kan de retroactieve premie van 1163 euro van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 aanvragen.
Wie nu nog een klassieke (Ferraris)meter heeft, kan de premie tot zes maanden na de plaatsing van de digitale meter aanvragen (en uiterlijk op 31 december 2025).

Belangrijk

✔  De retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen vraagt u afzonderlijk van de retroactieve investeringspremie voor de warmtepomp aan, via de website van Fluvius. Dat kan nog tot en met 18 januari 2022 voor wie al over een digitale meter beschikt.  

 • ✔  Als u nu nog over een klassieke (Ferraris)meter beschikt, moet de aanvraag binnen de zes maanden na de plaatsing van de digitale meter (uiterlijk op 31 december 2025) gebeuren. 

✔  De bijkomende retroactieve investeringspremie geldt enkel voor warmtepompen die instaan voor de hoofdverwarming van een gebouw en niet voor bijvoorbeeld warmtepompboilers, zwembadverwarming of voor warmtepompen die enkel voor koeling instaan. 

Ook voor de 530 eigenaars van een microwarmte-krachtkoppeling of een kleine windmolen, die hun installatie voor 31 december 2020 in dienst namen, werd de retroactieve investeringspremie goedgekeurd.  Wie aan de voorwaarden voldoet en over een digitale meter beschikt, kan de premie van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 aanvragen via de website van Fluvius. 
Wie nu nog een klassieke (Ferraris)meter heeft, kan de premie tot zes maanden na de plaatsing van de digitale meter aanvragen (en uiterlijk tot 31 december 2025).  

 

 Premie "sturing elektrische warmte"

Door het wegvallen van de terugdraaiende teller en het afbouwen van het uitsluitend nachttarief, kan het voor eigenaars van een warmtepomp of elektrische verwarming voordelig zijn om het gebruik van de apparaten zoveel mogelijk te sturen naar de juiste (goedkoopste) momenten van de dag.  

Een apparaat voor automatische sturing beslist zelf – met behoud van uw comfort – wanneer een toestel wordt ingeschakeld. Zo een systeem maakt optimaal gebruik van uw zonnestroom, kan pieken in uw stroomgebruik verlagen (wat nuttig is voor het beperken van het aangekondigde capaciteitstarief) en kan ervoor zorgen dat u zoveel mogelijk voordeel haalt uit een dynamisch elektriciteitscontract.  


De premie bedraagt 50% van het factuurbedrag voor het sturingsapparaat met een maximum van 400 euro. Ook deze premie kan men aanvragen bij Fluvius.   

 

Heb je nog geen slimme boiler sturing? Kijk dan gerust even naar onze eigen ontwikkelde GPControl.

Combineerbaar met thuisbatterij

Onafhankelijk gemaakt van het merk van PV-omvormer

Verlaagt uw energiefactuur en verhoogt uw eigen verbruik met 25%!

Terugverdiend in minder dan 4 jaar + premie!