Subsidies en premies

PV Subsidie aanvragen - RESCert certificaat

Vereisten

✔  Installatie moet geplaatst of gevalideerd zijn door een aannemer met het RESCert certificaat.

  • - Geplaatst of gevalideerd: de installateur kan zelf een RESCert certificaat bezitten OF de installatie kan gekeurd worden door een keuringsinstantie die bezit over een RESCert certificaat.
    - Wanneer de installateur NIET beschikt over een RESCert certificaat, kan er beroep gedaan worden op een keuringsinstantie die wel een RESCert certificaat bezit.
    !! Voor nieuwbouwwoningen bestaat er geen subsidie, dus is er ook geen nood voor een RESCert certificaat !!

✔  De geplaatste panelen moet binnen de 3 maanden na de indienstname bij netbeheerder (Fluvius) aangemeld zijn.

✔  De premie moet binnen de 3 maanden na de indienstname worden ingediend.

 

 

Verschillende instanties die RESCert aanbieden

Instantie Telefoon E-mail
Energie Academy                          0494.92.43.28                   omer@all-consult.be
Vives-Zuid 056.26.41.20 pieter.tack@vives.be
Thomas More Campus Geel 014.56.21.34 kce@thomasmore.be
SpaceConnect 0474.27.77.37 info@spaceconnect.com
Syntra West    
Syntra Limburg 011.30.32.00  
Syntra Midden-Vlaanderen 078.15.71.58 info@syntra-mvl.be

Info en voorwaarden

 


Subsidie voor batterijen

Vereisten

✔ Premie voor thuisbatterij geldt alleen voor (natuurlijke) personen, NIET voor organisaties of vennootschappen.

✔ Maximale injectie naar het net: mag maximum 60% bedragen van het vermogen van de PV installatie.

✔ Subsidie is gebaseerd op de nominale capaciteit van de batterij.

De Nominale capaciteit verwijst naar de Maximale Depth of Discharge (DOD) van de batterij.
De subsidie bedraagt 250 €/kWh, maar mag maximum €3200 bedragen en maximum 35% van de batterij-investering.

✔ Premie aanvragen binnen de 3 maanden na de laatste factuurdatum of de datum waarop het leasingcontract is afgesloten en
     uiterlijk online aanvragen op 31-12-2021.

✔ Batterijsysteem moet ook voor deze datum (31-12-2021) geplaatst zijn en de datum van de laatste factuur moet ook voor deze datum vallen.

✔ Batterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen en moet zijn geplaatst door een elektrotechnisch installateur
      (Nacebelcode: 43.211).

 
Batterijsysteem moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben.

 


Retroactieve investeringspremie voor warmtepompen & microwarmte-krachtinstallaties

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir trok met een voorstel naar de Vlaamse Regering. Ze gaat ervan uit dat de premie over enkele maanden aangevraagd kan worden.
Als de adviesinstanties en de Raad van State zich kunnen vinden in het voorstel, wil dat zeggen dat eigenaars van warmtepompen als enige gebouwverwarming in combinatie met zonnepanelen, in dienst genomen voor 31 december 2020, bovenop de retroactieve investeringspremie voor de zonnepanelen een bijkomende premie van 1163 euro kunnen aanvragen.

Ook ongeveer 530 installaties die warmte en stroom produceren (warmtekracht-koppeling) of kleine windturbines, die aan de voorwaarden voldoen, zullen in aanmerking komen voor steun.
Voor deze groep werd per technologie en per jaar van indienstname (periode 2006-2020) berekend of een/welke premie nodig is om na 15 jaar een rendement van 5% te behalen op een representatieve gemiddelde installatie.
De premie wordt dus niet afgestemd op de specifieke behoeften van elke afzonderlijke installatie. 
Deze premie kan oplopen tot 2400 euro per kilowatt (kW) voor microwarmte-krachtinstallaties, 5907 euro per kW  voor brandstofcellen of stirlingmotoren en 7175 euro per kW voor kleine windturbines. Voor waterkrachtcentrales is er geen retroactieve investeringspremie nodig.

Binnenkort wordt ook meer nieuws verwacht over hoe en wanneer de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen aangevraagd kan worden.
    

 
Er zijn twee extra rubrieken toegevoegd aan de veelgestelde vragen:

✔ Ik heb een warmtepomp en zonnepanelen

✔ Ik heb micro-warmte-krachtkoppeling of een kleine windmolen