Nieuws

Soluxtec verhoogt zijn productiecapaciteit (ENG)

Soluxtec is almost trebling output capacity at its 200 MW fab in the Eifel region. The Luxembourg-owned manufacturer says it wants production capacity of 550 MW for monocrystalline PERC modules and special formats this year.

MARCH 11, 2020 SANDRA ENKHARDT

Soluxtec observed market developments for two years before making its move.

Soluxtec production

Image: Soluxtec

From pv magazine Germany.

Solar module manufacturers in German-speaking countries are scaling up production with Energetica working flat out on its gigawatt production plans in Austria and Solarwatt recently announcing the 250 MW expansion of its German module production lines in Dresden.

Fellow module maker Soluxtec, based in Bitburg in the Eifel region of western Germany, is pursuing similar plans. “In order to meet demand in … general market development, we are converting existing equipment and will install the first additional machines in the summer,” Soluxtec’s Tim Leutert told pv magazine. The manufacturer wants to almost treble its 200 MW solar module production capacity to 550 MW. “According to today’s plans, the conversion should be completed by the end of the third or beginning of the fourth quarter,” Leutert added.

Soluxtec will continue to offer modules in non-standard dimensions, colors and sizes but the production line expansion will add 60-cell, glass-backsheet and double-glass conventional modules to the list of products manufactured.

Summer plans

The company produces monocrystalline PERC, full-cell technology and Leutert said the new production facilities will turn out 350 Wp-plus panels. The new facilities will also enable the manufacture of products with busbars.

Luxembourg-owned Soluxtec has been monitoring trends in the global module market for two years, said Leutert, before settling its expansion plans in November.

New laminators and interconnection machines will be installed in the summer, followed by more stringers. Soluxtec expanded the rest of the production line last summer so the company could adapt its equipment to manufacture new types of module and expand volume, Leutert said.

The company is preparing to increase shifts despite the spread of the COVID-19 coronavirus in Europe. Leutert said the usual switch from two to three production shifts that would occur from winter to summer has been brought forward a month to April 1 this year.

The Soluxtec representative added, the company expects to continue to sell most of its products in Europe, a market which currently accounts for around 90% of its output.

 SANDRA ENKHARDT

 


Corona Update: Rechten en plichten voor installatie-bedrijven

Naar aanleiding van de verstrengde anti-coronamaatregelen heeft de federale overheid vorige week de economische activiteiten opgedeeld in 3 groepen. We geven hieronder een overzicht van wat deze onderverdeling betekent voor de installatiebedrijven.

Groep 1

Eerst en vooral de risicoactiviteiten (o.m. de sportieve en culturele, de horeca en de niet-essentiële winkels), die stuk voor stuk moesten stopgezet worden.

Groep 2

De tweede groep zijn de andere economische activiteiten, waar de bedrijven die tot PC 124 (o.a. installateurs HVAC & Sanitair) en tot PC 121 (o.a. Schoorsteenvegers) tot op heden toe behoren. 

Voor deze bedrijven gelden de volgende verplichtingen:
✔ Telewerk voorzien waar mogelijk

✔ Voor werknemers die niet kunnen telewerken, dient de regel van social distancing te worden toegepast.
   Dit wil zeggen te allen tijde een afstand van minimum 1,5 m bewaren tussen de werknemers.

Indien deze 2 voorwaarden niet kunnen worden gerespecteerd dient u uw activiteiten stop te zetten.


U mag van de bovenstaande verplichtingen afwijken en de activiteiten continueren, mits het respecteren van de volgende (cumulatieve) voorwaarden:

✔ Wanneer het gaat om een dringende interventie (vb: klant zit zonder verwarming, ventilatie in een ziekenhuis werkt niet meer, …)

✔ Er moeten alternatieve veiligheidsmaatregelen worden genomen om de veiligheid van de werknemers te garanderen.
Deze veiligheidsmaatregelen moeten bepaald worden door een risicoanalyse die u als bedrijf per interventie dient op te maken.
Om een risicoanalyse op te maken kan u gebruik maken van de preventiefiche die werd opgemaakt door Constructiv, waarin een gedetailleerde lijst met te nemen preventiemaatregelen is opgenomen om het besmettingsrisico tot een minimum te beperken. Zowel uit werkgevers- als uit werknemersoogpunt.

Bron: Techlink


Akkoord digitale meter definitief: ook Vlaams parlement stemt in met behoud van 15 jaar voordeel voor eigenaren zonnepanelen

Akkoord digitale meter definitief: ook Vlaams parlement stemt in met behoud van 15 jaar voordeel voor eigenaren zonnepanelen

Na de commissie Energie heeft ook het voltallige Vlaams Parlement ingestemd met het akkoord voor de digitale meter. Daarmee behouden eigenaren van zonnepanelen 15 jaar voordeel van de terugdraaiende teller.

De zonnepaneeleigenaren krijgen bij de ingebruikname van de digitale meter namelijk de kans om te kiezen voor het bestaande systeem met terugdraaiende teller of het nieuwe systeem van de Vlaamse energieregulator VREG, dat enkel rekening houdt met de stroom die van het elektriciteitsnet wordt gehaald.

Het ontwerpdecreet ‘Digitale meter’ is in het Vlaams parlement zonder enige tegenstem aangenomen. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: ‘Nu kunnen we eindelijk tot actie overgaan: vanaf 1 juli kan de uitrol van de digitale meters beginnen. Prosumenten behouden daarbij minstens het rendement van een terugdraaiende teller, zoals de Vlaamse regering ook beloofd had.’

Het ontwerpdecreet ‘Digitale meter’ werd vorig jaar, op 29 juni 2018, al goedgekeurd. Sindsdien lag het ter goedkeuring in het Vlaams parlement. Belangrijk was nog om de 15 jaar garantie op het voordeel van de terugdraaiende teller te concretiseren. Die garantie kwam er dankzij de amendementen die 3 Vlaamse parlementsleden indienden en die de prosumenten de gewenste keuze geven.

De plaatsing van de digitale meter gaat van start op 1 juli 2019 en wordt uitgevoerd door de distributienetbeheerder Fluvius (red. die begin dit jaar ontstond uit de fusie van Eandis en Infrax). Eerst komen de zonnepaneleneigenaren aan de beurt, de (ver)nieuwbouwwoningen, mensen met defecte meters of budgetmeters. Daarna volgt de rest van Vlaanderen. Peeters schat dat de uitrol van de digitale meters in 2034 afgerond zal zijn.

Kiezen tussen 2 systemen
De zonnepaneeleigenaren krijgen bij de ingebruikname van de digitale meter namelijk de kans om te kiezen voor het bestaande systeem met terugdraaiende teller of het nieuwe systeem van de Vlaamse energieregulator VREG, dat enkel rekening houdt met de stroom die van het elektriciteitsnet wordt gehaald.

Terugleververgoeding
Bij het nieuwe systeem van VREG worden nettarieven in rekening gebracht voor stroom die mensen effectief van het net afnemen. Dit is voordeliger voor prosumenten die overdag meer thuis zijn en hun opgewekte zonne-energie dan ook meteen verbruiken. Mensen die kiezen voor het huidige systeem, kunnen overigens op elk moment overgaan naar de nieuwe optie die uitgewerkt werd door de onafhankelijke regulator.

Vanaf 2021 maakt Vlaanderen bovendien een ‘terugleververgoeding’ mogelijk: prosumenten die het teveel aan opgewekte stroom op het distributienet zetten, zullen daarvoor een vergoeding kunnen krijgen. Wie vandaag de dag al zonnepanelen heeft en dus 15 jaar recht heeft op het voordeel van een terugdraaiende teller, kan op elk moment overschakelen naar deze nieuwe terugleververgoeding.

Verkiezingen
De VREG meldde afgelopen maand al  dat 60 procent van de inwoners van Vlaanderen die zonnepanelen heeft – zogenaamde prosumenten – minder zal betalen als zij gebruik gaan maken van een slimme meter. In Vlaanderen begint dit jaar de uitrol van digitale elektriciteits- en gasmeters. Tegen eind 2022 moet 1 op de 3 huishoudens zijn uitgerust met de nieuwe energiemeters. Bram Claeys van ODE/PV-Vlaanderen deed in de december 2018-editie van Solar Magazine nog een oproep aan de regering om nog voor de Vlaamse verkiezingen op 26 mei 2019 een akkoord te bereiken.

Dat akkoord is nu bereikt doordat het Vlaams parlement groen licht heeft gegeven voor het ontwerpdecreet ‘Digitale meter’. Dit ontwerpdecreet van de Vlaamse regering garandeert het voordeel van een terugdraaiende teller bij zonnepanelen gedurende 15 jaar. De amendementen op dit decreet verankeren nu deze garantie en zorgen ervoor dat zonnepaneleneigenaars hun rendement behouden en zelfs kunnen verbeteren (red. zie onderstaande visuals).

Prosumenten
Energieminister Lydia Peeters: ‘De Vlaamse regering houdt woord: de uitrol van de digitale meter kan van start gaan zoals gepland én prosumenten die dat willen, behouden het voordeel van een terugdraaiende teller gedurende 15 jaar, ook voor de distributienettarieven. Daarnaast hebben ze een tweede optie om te kiezen voor het voorstel dat de VREG uitwerkte indien dit hen meer voordelen biedt, wat het geval is voor prosumenten die veel opgewekte energie direct verbruiken. Tijdens de afgelopen maanden werd er intensief gewerkt om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Dit heeft er nu toe geleid dat we een mooi compensatiemechanisme voor prosumenten kunnen voorleggen dat aan ieders verzuchtingen tegemoetkomt.’


Bron: solarmagazine


Vlaamse energieregulator (VREG): 60 procent van eigenaren zonnepanelen betaalt minder met slimme meter

Slimme meter

De Vlaamse energieregulator VREG meldt dat 60 procent van de inwoners van Vlaanderen die zonnepanelen heeft - zogenaamde prosumenten - minder zal betalen als zij gebruik gaan maken van een slimme meter.

In Vlaanderen begint in 2019 de uitrol van digitale elektriciteits- en gasmeters. Tegen eind 2022 moet 1 op de 3 huishoudens zijn uitgerust met de nieuwe energiemeters. De totale uitrol zal circa 15 jaar duren. Vlaanderen werkt momenteel hard aan het afronden van de exacte vervangingsplannen. Voormalig minister Bart Tommelein stelde afgelopen zomer nog dat het plaatsen van slimme meters bij eigenaren van zonnepanelen geen prioriteit heeft, omdat nog niet duidelijk is wat er met het rendement gebeurt als zonnepaneeleigenaren een slimme meter krijgen.

De VREG heeft sinds enkele maanden een online simulator waarmee prosumenten de gevolgen kunnen inschatten van de uitrol van de digitale meter op basis van de huidige ontwerpregelgeving. Die voorziet in een compensatiemechanisme van 15 jaar voor alle onderdelen van de elektriciteitsfactuur; met uitzondering van de nettarieven. Er werden al meer dan 27.000 simulaties uitgevoerd. Ook gezinnen die zonnepanelen overwegen, kunnen via de simulator een goed inzicht krijgen in hun businesscase. Uit de tienduizenden simulaties blijkt dat 60 procent van de prosumenten met een digitale meter minder zal betalen dan nu het geval is bij het huidige prosumententarief. Voor de 40 procent die meer betaalt, geldt dat het nadeel voor het grootste deel van deze groep beperkt blijft tot enkele euro’s per maand. Door in te zetten op meer zelfconsumptie kan ook de groep van 40 procent de elektriciteitsfactuur volgens VREG verlagen.
Bron: solarmagazine
Raadpleeg de online simulator


Standpunten of meningen in de nieuwsberichten geven niet noodzakelijk die van GPC Europe weer.  GPC Europe levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal GPC Europe de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Verdere bepalingen zie "gebruiksvoorwaarden"