Nieuws

Coming Soon: Trina Vertex 

De bestaande Trina producten worden tegen maart/april vervangen door hun nieuwe Vertex-serie.
Deze zullen beschikbaar komen in:
- Trinasolar Vertex S TSM-DE09.08 400Wp Mono Black
- Trinasolar Vertex TSM-DE09.05 390Wp Mono FullBlack

In onderstaand filmpje zie je alvast 1 van hun fabrieken en de productie van de panelen.

Vlaamse subsidie op zonnepanelen voor consumenten: alle feiten en cijfers op een rij

Vlaanderen kondigde deze maand aan om per 1 januari 2021 een nieuwe subsidie in te voeren voor de uitrol van zonnepanelen bij huishoudens. De redactie van Solar Magazine zet alle feiten en cijfers op een rij…

Huishoudens die in Vlaanderen zonnepanelen installeren, kunnen nog tot het einde van het jaar kiezen voor de terugdraaiende teller. Installaties die na 31 december 2020 in dienst genomen worden, maken geen gebruik meer van de terugdraaiende teller. Want wie in Vlaanderen na 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kilovoltampère in gebruik neemt, komt in aanmerking voor de zogenaamde investeringspremie.

De uitgangspunten

Looptijd premie

Van 2021 tot eind 2024.
Bijkomstigheden

Het premiebedrag zal jaarlijks aangepast worden aan de dalende investeringskosten om oversubsidiëring te vermijden. De premie is bovendien begrensd tot 40 procent van de investeringskosten, vermeld op de betreffende facturen.

Criteria

  • - Zonnepanelen moeten geplaatst worden door een aannemer en geldt voor bestaande of een nieuwbouwwoning met bouwaanvraag tot 31 december 2013. Deze premie richt zich daarmee enkel op investeringen die niet onder het verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie vallen voor nieuwbouw dat sinds 1 januari 2014 van kracht is.
  • - Per woning of wooneenheid kan maar 1 premie voor een pv-installatie worden toegekend, op voorwaarde dat nog geen andere pv-installatie aanwezig is.
  • - De premie wordt alleen toegekend als de geplaatste zonnepanelen uiterlijk 2 maanden na de ingebruikname bij de distributienetbeheerder zijn aangemeld.

De cijfers

Systeemgrootte* / Kalenderjaar

0 tot 4 kilowattpiek

4 tot 6 kilowattpiek

Maximale premie

2021

300 euro per kilowattpiek

bijkomend 150 euro per kilowattpiek
(van 4 tot 6 kilowattpiek)

1.500 euro

2022

225 euro per kilowattpiek

bijkomend 112,50 euro per kilowattpiek
(van 4 tot 6 kilowattpiek)

1.125 euro

2023

150 euro per kilowattpiek

bijkomend 75 euro per kilowattpiek
(van 4 tot 6 kilowattpiek)

750 euro

2024

75 euro per kilowattpiek

bijkomend 37,50 euro per kilowattpiek
​(van 4 tot 6 kilowattpiek)

375 euro

* De Vlaamse regering schrijft in de officiële documenten dat de subsidie uitgekeerd zal worden per kilowattpiek en dus niet op basis van omvormervermogen; de eenheid die het Vlaams Energieagentschap (VEA) hanteert in zijn statistiek over de hoeveelheid opgesteld pv-vermogen.

Schatting: 27.000 subsidies in 2021

Voor de opgewekte elektriciteit die zonnepaneeleigenaren direct gebruiken, besparen ze volgens de Vlaamse regering 27 eurocent per kilowattuur die ze anders aan het energiebedrijf zouden betalen. De overige elektriciteit die zonnepaneeleigenaren injecteren/terugleveren via het elektriciteitsnet zullen ze aan een energieleverancier moeten verkopen. De vergoeding die ze per geïnjecteerde kilowattuur ontvangen, wordt door de Vlaamse regering vooralsnog op slechts 3 eurocent per kilowattuur geschat. Zou de Vlaamse regering geen investeringspremie invoeren, dan zou de terugverdientijd voor zonnepanelen bij huishoudens hierdoor oplopen naar 13 jaar. De investeringspremie zorgt ervoor dat de terugverdientijd circa 10 jaar bedraagt.

Voor de premie voor pv-projecten tot 10 kilovoltampère omvormervermogen wordt door minister Demir voor het kalenderjaar 2021 een budget van 32 miljoen euro voorzien. Zij gaat ervan uit dat ongeveer 27.000 pv-installaties in aanmerking komen voor de investeringspremie. In het Vlaams Energie-en Klimaatplan 2021-2030 wordt in de periode 2021-2025 namelijk een jaarlijkse bijkomende capaciteit van 300 megawatt aan pv-installaties verondersteld. Vanaf 2025 wordt een groei van 318 megawatt aangenomen zodat in 2030 de doelstelling van​ 6,7 gigawatt zonnepanelen bereikt wordt.

De minister rekent op een aandeel van 60 procent in de jaarlijkse groei van 300 megawatt (red. omvormervermogen) voor installaties kleiner dan 10 kilovoltampère, oftewel 180 megawatt. Met een gemiddelde grootte van 4 kilowatt (red. in tegenstelling tot bij de premiehoogte rekent de Vlaamse regering hier met omvormervermogen) komt dat neer op ongeveer 45.000 installaties. Een deel daarvan wordt geplaatst op nieuwbouw die verplicht in een minimumaandeel hernieuwbare energie moet voorzien en dus niet voor een premie in aanmerking komt. Naar schatting zijn er volgens de cijfers voor Energienormen voor nieuwbouw en renovatie (EPB) jaarlijks ongeveer 18.000 installaties in dat geval die niet in aanmerking komen voor de premie. Ongeveer 27.000 installaties per jaar zouden dan wel premiegerechtigd zijn. Op basis daarvan wordt de budgettaire impact voor 2021 geschat op 32,4 miljoen euro.

Door Edwin van GastelMarco de Jonge Baas

Bron: Solarmagazine 


Corona Update: Rechten en plichten voor installatie-bedrijven

Naar aanleiding van de verstrengde anti-coronamaatregelen heeft de federale overheid vorige week de economische activiteiten opgedeeld in 3 groepen. We geven hieronder een overzicht van wat deze onderverdeling betekent voor de installatiebedrijven.

Groep 1

Eerst en vooral de risicoactiviteiten (o.m. de sportieve en culturele, de horeca en de niet-essentiële winkels), die stuk voor stuk moesten stopgezet worden.

Groep 2

De tweede groep zijn de andere economische activiteiten, waar de bedrijven die tot PC 124 (o.a. installateurs HVAC & Sanitair) en tot PC 121 (o.a. Schoorsteenvegers) tot op heden toe behoren. 

Voor deze bedrijven gelden de volgende verplichtingen:
✔ Telewerk voorzien waar mogelijk

✔ Voor werknemers die niet kunnen telewerken, dient de regel van social distancing te worden toegepast.
   Dit wil zeggen te allen tijde een afstand van minimum 1,5 m bewaren tussen de werknemers.

Indien deze 2 voorwaarden niet kunnen worden gerespecteerd dient u uw activiteiten stop te zetten.


U mag van de bovenstaande verplichtingen afwijken en de activiteiten continueren, mits het respecteren van de volgende (cumulatieve) voorwaarden:

✔ Wanneer het gaat om een dringende interventie (vb: klant zit zonder verwarming, ventilatie in een ziekenhuis werkt niet meer, …)

✔ Er moeten alternatieve veiligheidsmaatregelen worden genomen om de veiligheid van de werknemers te garanderen.
Deze veiligheidsmaatregelen moeten bepaald worden door een risicoanalyse die u als bedrijf per interventie dient op te maken.
Om een risicoanalyse op te maken kan u gebruik maken van de preventiefiche die werd opgemaakt door Constructiv, waarin een gedetailleerde lijst met te nemen preventiemaatregelen is opgenomen om het besmettingsrisico tot een minimum te beperken. Zowel uit werkgevers- als uit werknemersoogpunt.

Bron: Techlink


Akkoord digitale meter definitief: ook Vlaams parlement stemt in met behoud van 15 jaar voordeel voor eigenaren zonnepanelen

Akkoord digitale meter definitief: ook Vlaams parlement stemt in met behoud van 15 jaar voordeel voor eigenaren zonnepanelen

Na de commissie Energie heeft ook het voltallige Vlaams Parlement ingestemd met het akkoord voor de digitale meter. Daarmee behouden eigenaren van zonnepanelen 15 jaar voordeel van de terugdraaiende teller.

De zonnepaneeleigenaren krijgen bij de ingebruikname van de digitale meter namelijk de kans om te kiezen voor het bestaande systeem met terugdraaiende teller of het nieuwe systeem van de Vlaamse energieregulator VREG, dat enkel rekening houdt met de stroom die van het elektriciteitsnet wordt gehaald.

Het ontwerpdecreet ‘Digitale meter’ is in het Vlaams parlement zonder enige tegenstem aangenomen. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: ‘Nu kunnen we eindelijk tot actie overgaan: vanaf 1 juli kan de uitrol van de digitale meters beginnen. Prosumenten behouden daarbij minstens het rendement van een terugdraaiende teller, zoals de Vlaamse regering ook beloofd had.’

Het ontwerpdecreet ‘Digitale meter’ werd vorig jaar, op 29 juni 2018, al goedgekeurd. Sindsdien lag het ter goedkeuring in het Vlaams parlement. Belangrijk was nog om de 15 jaar garantie op het voordeel van de terugdraaiende teller te concretiseren. Die garantie kwam er dankzij de amendementen die 3 Vlaamse parlementsleden indienden en die de prosumenten de gewenste keuze geven.

De plaatsing van de digitale meter gaat van start op 1 juli 2019 en wordt uitgevoerd door de distributienetbeheerder Fluvius (red. die begin dit jaar ontstond uit de fusie van Eandis en Infrax). Eerst komen de zonnepaneleneigenaren aan de beurt, de (ver)nieuwbouwwoningen, mensen met defecte meters of budgetmeters. Daarna volgt de rest van Vlaanderen. Peeters schat dat de uitrol van de digitale meters in 2034 afgerond zal zijn.

Kiezen tussen 2 systemen
De zonnepaneeleigenaren krijgen bij de ingebruikname van de digitale meter namelijk de kans om te kiezen voor het bestaande systeem met terugdraaiende teller of het nieuwe systeem van de Vlaamse energieregulator VREG, dat enkel rekening houdt met de stroom die van het elektriciteitsnet wordt gehaald.

Terugleververgoeding
Bij het nieuwe systeem van VREG worden nettarieven in rekening gebracht voor stroom die mensen effectief van het net afnemen. Dit is voordeliger voor prosumenten die overdag meer thuis zijn en hun opgewekte zonne-energie dan ook meteen verbruiken. Mensen die kiezen voor het huidige systeem, kunnen overigens op elk moment overgaan naar de nieuwe optie die uitgewerkt werd door de onafhankelijke regulator.

Vanaf 2021 maakt Vlaanderen bovendien een ‘terugleververgoeding’ mogelijk: prosumenten die het teveel aan opgewekte stroom op het distributienet zetten, zullen daarvoor een vergoeding kunnen krijgen. Wie vandaag de dag al zonnepanelen heeft en dus 15 jaar recht heeft op het voordeel van een terugdraaiende teller, kan op elk moment overschakelen naar deze nieuwe terugleververgoeding.

Verkiezingen
De VREG meldde afgelopen maand al  dat 60 procent van de inwoners van Vlaanderen die zonnepanelen heeft – zogenaamde prosumenten – minder zal betalen als zij gebruik gaan maken van een slimme meter. In Vlaanderen begint dit jaar de uitrol van digitale elektriciteits- en gasmeters. Tegen eind 2022 moet 1 op de 3 huishoudens zijn uitgerust met de nieuwe energiemeters. Bram Claeys van ODE/PV-Vlaanderen deed in de december 2018-editie van Solar Magazine nog een oproep aan de regering om nog voor de Vlaamse verkiezingen op 26 mei 2019 een akkoord te bereiken.

Dat akkoord is nu bereikt doordat het Vlaams parlement groen licht heeft gegeven voor het ontwerpdecreet ‘Digitale meter’. Dit ontwerpdecreet van de Vlaamse regering garandeert het voordeel van een terugdraaiende teller bij zonnepanelen gedurende 15 jaar. De amendementen op dit decreet verankeren nu deze garantie en zorgen ervoor dat zonnepaneleneigenaars hun rendement behouden en zelfs kunnen verbeteren (red. zie onderstaande visuals).

Prosumenten
Energieminister Lydia Peeters: ‘De Vlaamse regering houdt woord: de uitrol van de digitale meter kan van start gaan zoals gepland én prosumenten die dat willen, behouden het voordeel van een terugdraaiende teller gedurende 15 jaar, ook voor de distributienettarieven. Daarnaast hebben ze een tweede optie om te kiezen voor het voorstel dat de VREG uitwerkte indien dit hen meer voordelen biedt, wat het geval is voor prosumenten die veel opgewekte energie direct verbruiken. Tijdens de afgelopen maanden werd er intensief gewerkt om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Dit heeft er nu toe geleid dat we een mooi compensatiemechanisme voor prosumenten kunnen voorleggen dat aan ieders verzuchtingen tegemoetkomt.’


Bron: solarmagazineStandpunten of meningen in de nieuwsberichten geven niet noodzakelijk die van GPC Europe weer.  GPC Europe levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal GPC Europe de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Verdere bepalingen zie "gebruiksvoorwaarden"